ett friskare företag

LIVSVIKTIGT - Företag 

De flesta företag har oftast någon form av friskvårdsbidrag eller annan lösning på hur man håller hälsan på företaget på topp. Bidrag till gymkort eller startavgifter till olika tävlingar har länge varit populärt bland företagen. Men hur många når man egentligen? Kanske "sponsrar" man bara de som redan är igång?

Vi på Livsviktigt arbetar med något alla kan relatera till - Mat! 
Det är också därför som vi får med oss 90 - 95% av alla medarbetarna på arbetsplasterna. Med så högt deltagande blir skillanden före och efter en satsning med oss ofta mycket lyckad. 

Vi har en gedigen erfarenhet och kunskap om hur mat fungerar och hur det påverkar våra kroppar. Samtliga av våra kostrådgivare är utbildade på Svenska Näringsakademin i Stockholm. 

Så här går det till: 

Vi skräddarsyr ofta våra satsningar tillsammans med företagen. Generellt går det till på följande vis:


1.
Alla våra satsningar startar nästan alltid med en kostföreläsning. Detta för att få upp intresset samt ett bra startskott och frågor kan redas ut. 

2. Alla på företaget registrerar sin kost i fem dagar via denna hemsida. Detta för att vi ska få lite information kring hur det ser ut i dagsläget med matintaget. 

3. Vi kommer ut till företaget och har induviduella kostrådgivningar med varje anställd i 55 minuter. Samtliga får med dig skräddasydda kostscheman. 

4. Efter ca 5 - 8 veckor återkommer vi till företaget för uppföljningar. Dessa tar ca 20 minuter per person och är mycket uppskattade! 

Många företagsledare tror att det anställda ska tycka det är lite skrämmande att behöva dela med sig till oss hur de äter. Vi har respekt för detta men efter genomgången av satsningen blir detta inget problem. Tro oss, vi utför ca 1.000 kostrådgivningar per år på företag runt om i Sverige!